NFF 16-18maja

Na projekcję filmów zgorzeleckiej edycji 21 Nysa Film Festiwal zapraszamy w dniach:

Seanse

16 maja, godz. 16:00, 19:00

17 maja, 16:00, 19:00

18 maja 16:00

more info: https://www.neissefilmfestival.net/pl/start